Avustusta rakennetun ympäristön vihreään siirtymään

Ympäristöministeriö on avannut hankehaun, jossa kunnat, kuntayhtymät, tutkimuslaitokset ja järjestöt voivat saada rahoitusta rakennetun ympäristön vähähiilisyyttä tai ilmastonmuutokseen sopeutumista edistäville hankkeille. Rahoitusta on haettavana 800 000 euroa. Hakuaika päättyy 28.2.2024.

Kuva: Jaana Ahti-Virtanen

Ympäristöministeriön rahoitusta myönnetään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeille, joissa kokeillaan ja kehitetään uusia keinoja ilmastonmuutoksen hillintään tai siihen sopeutumiseen.

Ohjelman soveltamisala on laaja. Hankkeet voivat käsitellä muiden muassa tietokantoja ja hiililaskureita, suunnittelua, energiatehokkuutta tai rakentamisen prosesseja.

Avustushaussa kannustetaan etenkin hankkeisiin, jotka liittyvät olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämiseen, rakennusmateriaaleihin, hiilinieluihin ja -varastoihin sekä sopeutumisen keinoihin. Hankkeiden tulosten tulee olla avoimesti hyödynnettävissä.

Valtiontuen osuus on enintään 70 % hankkeen kustannuksista. Käynnissä oleva haku on osa ympäristöministeriön ja Business Finlandin yhteistä vuonna 2021 alkanutta Vähähiilisen rakennetun ympäristön KIRAilmasto-ohjelmaa. Ohjelmasta on rahoitettu jo yli sataa hanketta yli 30 miljoonalla eurolla. Ohjelman rahoitus tulee EU:n elpymisvälineestä.