Jyväskylän oikeustaloon toteutetaan peruskorjaus ja -parannus sekä uudisosat 

Valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt käynnistää Jyväskylän oikeustaloon peruskorjauksen ja -parannuksen sekä kahden laajennusosan rakentamisen. Uusittu oikeustalo kokoaa yhteen oikeusministeriön hallinnonalan toimijat ja tarjoaa käyttäjilleen nykyisten vaatimusten mukaiset tilat. Rakennustyöt alkavat tämänhetkisen aikataulun mukaan huhtikuussa, ja uusien tilojen odotetaan valmistuvan keväällä 2026.

Kuva: Senaatti-kiinteistöt

Vuonna 1998 rakennettuun Jyväskylän oikeustaloon osoitteessa Vapaudenkatu 54 toteutetaan noin 7 700 bruttoneliön perusparannus ja 800 bruttoneliön laajennusosat. Uudisosaan rakennetaan sisäänkäynti turvatarkastuksineen sekä kuusi istuntosalia, minkä jälkeen oikeustalossa on istuntosaleja yhteensä 16. Kaikki salit varustetaan uusilla laitteilla ja järjestelmillä, mikä mahdollistaa täysimääräiset sähköiset oikeudenkäynnit.

Tavoitteena on toteuttaa toimivat, terveelliset ja turvalliset oikeushallinnon työympäristö- ja toimitilakonseptin ja valtion toimitilastrategian mukaiset työympäristöt. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on yhteensä noin 21,9 miljoonaa euroa. Projektinjohtourakoitsijaksi on valittu P2V Rakennus Oy.

Hankkeen myötä tyhjillään olevat tilat Jyväskylän oikeustalossa saadaan oikeusministeriön hallinnonalan pitkäaikaiseen käyttöön. Uudistuksen jälkeen saman katon alle sijoittuvat Keski-Suomen käräjäoikeus ja Vaasan hovioikeus sekä Syyttäjälaitoksen ja Ulosottolaitoksen Jyväskylän toimipisteet. Oikeustalon kiinteistössä toimii myös Sisä-Suomen poliisiasema, joten toimijoiden kokoaminen samaan taloon ja tilojen sijoittuminen välittömästi poliisiaseman yhteyteen luo synergiaetuja, vähentää siirtymiä ja pienentää hiilijalanjälkeä.

Senaatti-kiinteistöt kehittää poliisi- ja oikeustalon kiinteistöä niin, että oikeustalon A-osa eriytetään omaksi rakennuksekseen ja mahdollistetaan kohteen myynti. Lisäksi väistötilana toimiva Cygnaeustalo valmistellaan myyntiä varten.

Keski-Suomen Käräjäoikeus ja Syyttäjälaitos toimivat väistötiloissa valtion omistamassa Cygnaeustalossa, ja Ulosottolaitos siirtyy toiminnassa olevasta oikeustalon A-osasta Cygnaeustalolle väistöön rakennustöiden alkaessa.