Senaatti-kiinteistöt luopuu toimistokiinteistöstä Tampereella

Senaatti-kiinteistöt myy Tampereen Hervannassa sijaitsevan toimisto-, laboratorio- ja tutkimushallitiloja sisältävän kiinteistökokonaisuuden.

Senaatti-kiinteistöt myy Tampereen Hervannassa Tekniikankatu 1:ssä sijaitsevan toimistokiinteistön. Kuva: Tuomas Uusheimo, Senaatti-kiinteistöt

Myytävä kohde sijaitsee keskeisellä paikalla Tampereen Hervannassa. Alue rajautuu pohjoisessa Poliisiammatti­korkeakouluun, idässä ja lännessä tuleviin asuin­kerrostalo­kortteleihin ja etelässä Tampereen yliopiston Hervannan kampukseen. 

Vuosina 1991–2001 rakennettu kiinteistö on kokonais­pinta-alaltaan noin 12 400 neliömetriä. Kiinteistössä on noin 10 000 neliö­metriä vuokrattavaa pinta-alaa 1+3 kerroksessa. Toimisto­rakennuksessa on myös laboratorio- ja tutkimushalli­tiloja. Nykyisen kaava­merkinnän mukaan kiinteistö kuuluu tutkimus- ja opetus­toimintaa sekä terveyden­huoltoa palvelevien rakennusten kortteli­alueeseen. Rakennus­oikeus on19 500 kerrosneliömetriä, ja vireillä on kaavamuutos KTY-tontiksi. 

Hervannasta löytyy monipuoliset palvelut arjen tarpeisiin. Lisäksi kaupungin­osassa on useita puistoja ja viher­alueita. Hervannassa sijaitsee myös kauppa­keskus Duo, Hermian työpaikka-alue sekä isoja oppi­laitoksia kuten Tredu, Poliisiammattikorkeakoulu ja Tampereen yliopisto.