NCC ja Luhta-Kiinteistöt yhteistoiminta­sopimukseen hankekehi­tyksestä Lahdessa

NCC ja Luhta-Kiinteistöt ovat solmineet yhteistoiminta­sopimuksen Luhdan omistaman keskusta­korttelin kehittämisestä Lahdessa. Kortteli­kokonaisuus on laaja, ja Lahden keskustaa uudistavana hankkeena moni­puolinen ja merkittävä.

Kuva: Cederqvist Jäntti Arkkitehdit

Hanke sisältää yhteensä viisi erillistä tonttia sekä kiinteistöä ja kattaa yhteensä noin 37 000 kerros­neliötä. Luhta-Kiinteistöjen tavoitteena on myydä kohteet kyseisessä korttelissa, missä voimassa oleva asema­kaava mahdollistaa liike-, toimisto- ja asuinrakentamista.

Suunniteltu hanke­kokonaisuus sisältää kortteliin sijoittuvan uuden hotellin, asunto­rakentamista sekä toimisto­rakennuksen peruskorjauksen.

NCC toimii Luhta-Kiinteistöjen hanke­kehitys­kumppanina hotelli­hankkeen edistämisessä ja asunto­rakentamisen kaupallistamisessa, sekä vastaa toteuttavien kohteiden rakentamisesta. 

– Lahdessa järjestettävät vuotuiset tapahtumat jo itsessään asettavat olemassa olevan hotelli­kapasiteetin riittävyyden koetukselle. Toinen merkittävä tekijä hotelli­kapasiteetin kehittämiselle on yliopiston ja yritys­elämän vaativien kokous- ja majoitus­tilojen tarpeen kasvu. Luhdan korttelin kokonais­valtainen kehittäminen tuo kaupunki­kuvaan merkittävän kokonaisuuden jatkaen Paavolan uudistumista, sanoo Juha Heijala, hankekehitysjohtaja, NCC.

– Olemme tyytyväisiä nyt solmitusta yhteis­toiminta­sopimuksesta NCC:n kanssa ja uskomme, että NCC:n kansain­välisyys sekä laaja-alainen ammatti­taito hanke­kehityksessä auttavat hankkeemme eteenpäin viemisessä. Alueen purku­työt ovat edistyneet erin­omaisesti ja olemme valmiita seuraavaan vaiheeseen, kertoo Luhta-Kiinteistöjen hallituksen puheen­johtaja Tiina Luhtanen.

Kohteella on voimassa oleva rakennus­lupa, joten rakentaminen voi käynnistyä nopeastikin lopullisten sopimusten alle­kirjoittamisen jälkeen. Aikaisintaan hotelli voisi valmistua arviolta vuoden 2027 alku­puolella, jolloin Lahden hotelli­kapasiteetti kasvaisi mahdollisia hiihdon maailman­mestaruus­kisoja 2029 silmällä pitäen.

Luhta-konserni ja NCC-konserni ovat molemmat sitoutuneet UN Global Compact -yritysvastuu­aloitteeseen. Korttelin kehittämisessä ja toteuttamisessa keskeisenä tekijänä on kestävän kehityksen toteuttaminen osa­puolten ja tulevien yhteistyö­kumppaneiden tavoitteiden mukaisesti. Rakentamisen osalta lähtö­kohtana on ympäristö­sertifikaatin, esim. BREEAM Excellent, suoritus­taso ja EU:n taksonomian­mukaisuus. Lisäksi NCC on sitoutunut oma­perusteisissa hankkeissa vuosittain laskevaan hiilijalanjälki­tasoon.

Kesko osti Lahden Paavolasta tontit uudelle hypermarketille

Luhta-Kiinteistöt Oy on myynyt Kesko OyJ:lle kaksi tonttia Lahden keskustassa. Tontit sijaitsevat niin sanotussa Luhdan korttelissa Paavolan kaupunginosan alueella.

Logo: kesko.fi

Kesko rakentaa ostamalleen alueelle Paavolan K-Citymarketin korvaavan hypermarketin. Paavolan K-Citymarket on Suomen ensimmäinen hypermarket. Uusi kauppa aukeaa arviolta vuonna 2026 ja sen kokonaispinta-ala on noin 9 500 neliömetriä. Luhdan kortteliin on kaavoitettu lisäksi asuin- ja toimistokiinteistöjä.  

– Uudistamme ja vahvistamme kauppapaikkaverkostoamme jatkuvasti ja olemme erittäin tyytyväisiä, kun voimme jatkaa Suomen vanhimman K-Citymarketin yli 50-vuotista tarinaa uusissa, moderneissa tiloissa. Uusperustannassa panostamme erityisesti kasvukeskuksiin, Keskon päivittäistavarakaupan toimialajohtaja Ari Akseli kertoo.
Luhta-Kiinteistöjen hallituksen puheenjohtajan Tiina Luhtasen mukaan kyseinen kiinteistökauppa on merkittävä askel keskustakorttelin hankkeen eteenpäin viemiseksi.
– Omistamamme korttelikokonaisuus on laaja, ja hankkeena hyvin monipuolinen ja mielenkiintoinen. Keskon kiinteistökaupan myötä tämä hybridimuotoinen hankekokonaisuus saa nyt lähtölaukauksen ja monen vuoden kehitystyö palkitaan. Vielä tekemistä riittää, sillä Keskolle myytyjen tonttien lisäksi hanke pitää sisällään yhteensä kuusi erillistä tonttia sekä kiinteistöä ja yhteensä noin 37 000 kerrosneliömetriä. Olemme todella tyytyväisiä saadessamme Keskon mukaan hankkeeseemme ja uskomme tasokkaan hypermarketin tuovan tärkeän lisän suunniteltuun laadukkaaseen korttelikokonaisuuteen.

Luhta-Kiinteistöjen tavoitteena on myydä myös jäljellä jäävät kohteet kyseisessä korttelissa, missä voimassa oleva asemakaava mahdollistaa liike-, toimisto- ja asuinrakentamista.
Mittava uudisrakentaminen vaatii, että valtaosa korttelissa sijaitsevista rakennuksista puretaan; vanha Anttilan kiinteistö Kauppakatu 16:ssa, Luhdan vanha pääkonttori Vesijärvenkatu 19:ssä sekä Vesijärvenkatu 15:n sisäpihan siipiosa. Purkutyöt tullaan aloittamaan loppuvuonna 2023, ja purkutöiden arvioidaan kestävän noin kuusi kuukautta.
– Uskomme tämän hankkeen olevan tärkeä avaus Lahden keskustan kehittämiselle. Olemme tehneet hienoa yhteistyötä useiden kumppanien kanssa sekä erityisesti Lahden kaupungin kanssa. Meille elinvoimainen keskusta on tärkeä asia, kuten myös varmasti kaikille lahtelaisille, Luhtanen toteaa.