Kuopioon yhteinen työympäristö viidelle valtion toimijalle

Valtion toimi­tiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt toteuttaa valtion toimitila­strategian mukaisen yhteisen työ­ympäristön valtion toimi­­tiloihin Kallanrantaan. Muutos­­työt aloitetaan helmikuussa 2024, ja tilat otetaan käyttöön elokuussa 2024. 

Kuva: Senaatti-kiinteistöt

Yhteisen työympäristön ensimmäisen vaiheen toteutus alkaa osoitteessa Kallanranta 11. Muutos­työt kohdistuvat rakennuksen vuonna 2012 valmistuneeseen keski­osaan. Tila­muutokset ovat maltillisia, ja hankkeessa hyödynnetään mahdollisimman paljon olemassa olevia tiloja ja kalusteita. Isoimmat muutokset koskevat uusia pistäytymis­tiloja ja neuvottelu­tiloja, tilaa jakavia lasi­seiniä ja yhteisen työ­kahvilan laajentamista. Muutos­alueen laajuus on noin 790 neliötä.

Yhteisiin tiloihin tulevat työskentelemään Metsähallitus, Digi- ja väestötietovirasto (DVV), Taiteen edistämiskeskus (Taike), Puolustuskiinteistöt ja Senaatti-kiinteistöt. Tilat keskitetään neljästä osoitteesta yhteen osoitteeseen. Näin saadaan tilat käyttöön tehokkaammin ja säästöjä valtion tila­kustannuksiin. Muutoksen myötä valtion käytössä olevat tilat pienenevät yhteensä noin 600 neliötä.

– Kyseessä on yksi vanhimpia hallinnollisia kortteleita Kuopiossa. Hienoa, että yhteisten työ­ympäristöjen kehittäminen Kallanrannan Kampukselle on alkanut ja jatkuu seuraavina vuosina koko kortteliin, kertoo Senaatti-kiinteistöjen projekti­päällikkö Virve Wright.

Ensimmäisen vaiheen muutostyöt valmistuvat aika­taulun mukaan elokuussa 2024. Hankkeen kustannus­arvio on 700 000 euroa, ja pää­urakoitsijaksi on valittu Rakennusliike Konttinen Oy.

– Digi- ja väestötietovirasto on erittäin tyytyväinen saadessaan olla mukana etu­joukoissa Kuopion valtion toimijoiden kampus­hankkeen ensimmäisessä vaiheessa. Kuopion hanke on jo kahdes­toista yhteisen työ­ympäristön hanke, jossa olemme mukana, antaen asiakkaillemme tulevaisuudessa mahdollisuuden saada valtion käynti­asiakas­palveluita samasta asiakaspalvelu­tilasta, toteaa Digi- ja väestötieto­viraston Yhteiset tukipalvelut -yksikön johtaja Erja Kronberg.

Uudistuksen vuoksi aiemmin valtion­hallinnon työn­tekijöiden käyttöön tarkoitettu monitila­toimisto Sesam suljettiin 31.12.2023. Tulevina vuosina Kallanrannan Kampus toimii useiden valtion toimijoiden työ­ympäristönä ja tulee olemaan osa valta­kunnallista yhteisten työ­ympäristöjen verkostoa.

Valtion käytössä ollut vanha kasarmi­rakennus Puistokadulta jää tyhjäksi yhteisen työ­ympäristön valmistumisen jälkeen eikä valtiolla ei ole käyttöä tiloille. Taloa valmistellaan myyntiin kuluvan vuoden aikana.

Senaatti-kiinteistöt aloittaa koko Kallanrannan korttelin kehittämisen. Kyseessä on koko Kallanrannan kampuksen kattava hanke sekä noin 20 valtion toimijan kokonaisuus, joka koskee lähes tuhatta henkilötyövuotta.

Hankeselvitys ja neuvottelut valtion toimijoiden kanssa aloitetaan vuoden 2024 aikana, ja suunnitelmat etenevät päätöksiin aikaisintaan vuonna 2025. Suunnittelu pyritään tekemään mahdollisimman pienin muutos­töin ja hyödyntäen olemassa olevia tiloja. Suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota hiili­­jalanjälkeen. Kokonaisuus voisi valmistua aikaisintaan vuonna 2027.

– Mahdollistamme ennen kaikkea toimisto­asiakkaidemme toimitila­kuluihin säästöjä. Tilojen käyttäjät maksavat vain todellisten tila­tarpeiden mukaista vuokraa ja yli­määräiset tilat voidaan myydä yhteis­­kunnan kannalta muuhun hyödylliseen käyttöön. Säästyy rahaa ja hiili­jalanjälki pienenee, kertoo Senaatti-kiinteistöjen hanke­johtaja Jyrki Reinikainen.