Toimistokiinteistö Ruoholahdessa viilenee v. 2025 ympäristölle ystävällisemmäksi kiinteistöautomaation ja jäähdytysratkaisun modernisoinnilla

Lämmitysenergian säästöksi on arvioitu yli 50 prosenttia, kun kiinteistön jäähdytyksen hukkalämpö otetaan talteen ja hyödynnetään lämmitykseen. Samalla kiinteistössä siirrytään CO2-kylmäaineisiin, mikä vastaa kiristyvän kylmäainelain vaatimuksiin ja kuormittaa ympäristöä vähemmän.

”Itämerenkatu 9 on rakennettu neljännesvuosisata sitten, ja tässä ajassa teknologia on mennyt valtavasti eteenpäin. Kumppanimme Caverion toteuttaa kiinteistöön integroidun kylmän ja lämmön tuotannon, mikä säästää kustannuksia, pienentää ympäristövaikutuksia merkittävästi ja lisää myös loppukäyttäjien tyytyväisyyttä”, sanoo Toni Pekonen, toimitilajohtaja Varmalta.

Caverion vastaa kiinteistöautomaation ja jäähdytysratkaisun suunnittelusta ja toteutuksesta. Caverion modernisoi kiinteistön hyödyntämään energiatehokkaita ratkaisuja, kuten lämpöpumppuratkaisua luonnonmukaisella CO2-kylmäaineella. Modernisointiprojekti valmistuu vuoden 2025 alussa.

”Suomalaisissa kiinteistöissä on valtavasti potentiaalia hyödyntää jäähdytyksen hukkalämpöä lämmityksessä. Ilmastonmuutos tulee lisäämään kiinteistöjen jäähdytystarpeita, minkä vuoksi esimerkiksi hukkalämmön hyödyntäminen on jatkossa yhä kriittisempi tekijä kiinteistöjen energiatehokkuuden ja kestävyyden näkökulmasta”, sanoo Laura Karotie, kiinteistöjohtamisen liiketoimintajohtaja Caverionilta.