Valtion rakennusinvestoinnit ennätyskorkealla

Valtion kiinteistöistä vastaava Senaatti-konserni investoi kuluvana vuonna ennätyksellisen paljon ja rakennuttaa tiloja erityisesti turvallisuusviranomaisten käyttöön. Kokonaisuutena investointien ennustetaan nousevan yli 600 miljoonaan euroon, mikä on kaksinkertainen määrä pidemmän aikavälin keskiarvoon verrattuna.

Senaatti-kiinteistöjen suurimpiin hankkeisiin lukeutuu muun muassa Suojelupoliisin uudet toimitilat. Kuva: Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy, Senaatti-kiinteistöt

Senaatti-konsernissa on parhaillaan käynnissä 277 rakennushanketta eri puolilla Suomea. Investoinnit painottuvat erityisesti turvallisuustoimijoiden kohteisiin.   

Senaatti-kiinteistöjen suurimpia rakennus­hankkeita ja kokonaisuuksia ovat mm. Suojelupoliisin uudet toimi­tilat, Oulun pääpoliisiasema ja Oulun vankila, Vantaan vankilan lisä­rakennus, Itä-Uudenmaan uusi pääpoliisiasema, Kansallismuseon lisärakennus ja perus­korjaus sekä Säätytalon laaja perus­korjaus. Lisäksi käynnissä on useita rakennus­projekteja Rajavartiolaitokselle ja Poliisille.  

Puolustushallinnon tiloista vastaavan Puolustuskiinteistöjen merkittävimpiä hanke­kokonaisuuksia ovat F‑35-infrahankkeet ja Merivoimille toteutettavat infra­hankkeet, suoja­tilojen modernisointi­ohjelman toteutus sekä Puolustusvoimien kasarmien modernisoinnit yhteisen suunnitelman mukaisesti. 

Valtion rakennuttaminen jatkuu poikkeuksellisen vahvana lähi­vuodet. Vuosina 2024 ja 2025 investointien ennustetaan nousevan vuosi­tasolla jopa 750 miljoonaan euroon. Tämän jälkeen palataan takaisin maltillisemmalle, noin 500 miljoonan euron vuosi­tasolle. Rakentaminen painottuu jatkossakin korkean turvallisuus­tason kohteisiin ja valtion virastojen varautumiseen liittyviin investointeihin.  

Senaatti-kiinteistöjen investoinnit olivat 2010-luvulla keskimäärin 250 miljoonaa euroa vuodessa. Erityisesti turvallisuus­viranomaisten tiloihin on investoitu voimakkaasti 2020-luvulla. Rakennus- ja kiinteistö­investoinnit olivat vuonna 2022 noin 490 miljoonaa euroa ja 2021 noin 420 miljoonaa euroa.   

Rakennusalan markkinatilanne heijastuu valtion rakennuttamiseen.  

– Muutos on ollut hyvin nopea. Vielä vuosi sitten markkina oli erittäin kuumentunut ja hintataso nousi rajusti. Eri puolilla Suomea oli vaikea saada ylipäätään tarjouksia. Nyt urakoiden hintataso on tullut huippu­tasolta selkeästi alas­päin ja tarjous­halukkuus kasvanut merkittävästi, rakennuttamis­johtaja Jonni Laitto Senaatti-kiinteistöistä sanoo. 

Senaatti-konsernin hankkeiden työllisyys­vaikutus on arviolta noin 9 000 henkilötyövuotta. Hankkeet toteutetaan eri puolilla Suomea pää­asiassa paikallisten yritysten voimin. Korkean turva­luokan rakentaminen asettaa vaatimuksia käytettäville materiaaleille ja edellyttää mm. turvallisuus­selvityksiä kaikilta työ­maalla työskenteleviltä.