Toimistokiinteistö Ruoholahdessa viilenee v. 2025 ympäristölle ystävällisemmäksi kiinteistöautomaation ja jäähdytysratkaisun modernisoinnilla

Lämmitysenergian säästöksi on arvioitu yli 50 prosenttia, kun kiinteistön jäähdytyksen hukkalämpö otetaan talteen ja hyödynnetään lämmitykseen. Samalla kiinteistössä siirrytään CO2-kylmäaineisiin, mikä vastaa kiristyvän kylmäainelain vaatimuksiin ja kuormittaa ympäristöä vähemmän.

”Itämerenkatu 9 on rakennettu neljännesvuosisata sitten, ja tässä ajassa teknologia on mennyt valtavasti eteenpäin. Kumppanimme Caverion toteuttaa kiinteistöön integroidun kylmän ja lämmön tuotannon, mikä säästää kustannuksia, pienentää ympäristövaikutuksia merkittävästi ja lisää myös loppukäyttäjien tyytyväisyyttä”, sanoo Toni Pekonen, toimitilajohtaja Varmalta.

Caverion vastaa kiinteistöautomaation ja jäähdytysratkaisun suunnittelusta ja toteutuksesta. Caverion modernisoi kiinteistön hyödyntämään energiatehokkaita ratkaisuja, kuten lämpöpumppuratkaisua luonnonmukaisella CO2-kylmäaineella. Modernisointiprojekti valmistuu vuoden 2025 alussa.

”Suomalaisissa kiinteistöissä on valtavasti potentiaalia hyödyntää jäähdytyksen hukkalämpöä lämmityksessä. Ilmastonmuutos tulee lisäämään kiinteistöjen jäähdytystarpeita, minkä vuoksi esimerkiksi hukkalämmön hyödyntäminen on jatkossa yhä kriittisempi tekijä kiinteistöjen energiatehokkuuden ja kestävyyden näkökulmasta”, sanoo Laura Karotie, kiinteistöjohtamisen liiketoimintajohtaja Caverionilta.

Varman omistukseen tulevan Keilaniemen Portin vuokralaiseksi Metsä Group

Työeläkeyhtiö Varma ja Metsä Group ovat allekirjoittaneet pitkäaikaisen sopimuksen toimitilojen vuokraamisesta Espoon Keilaniemeen nousevasta Keilaniemen Portista.

Kuva: Arco Architecture Company

Keilaniemen toimistokeskittymään sijoittuva Keilaniemen Portti kohoaa 57 metrin korkeuteen ja siinä on 14 maanpäällistä kerrosta. Arkkitehtonisesti kunnianhimoisen rakennuksen rungon keskeinen materiaali on puu.  

Metsä Groupin vuokraamat tilat kattavat noin 9 300 neliötä. Yhteensä vuokrattavaa tilaa rakennukseen tulee noin 17 700 neliötä. Rakennuksen toinen vuokralainen on CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy, jonka kanssa Varma solmi vuokrasopimuksen kesällä.   

Keilaniemen Portin rakentaminen käynnistyi kesällä, ja rakennus valmistuu loppuvuodesta 2026.

  • Keilaniemen Portti on Varmalle poikkeuksellinen toimitilahanke, jossa panostamme työn viihtyvyyttä parantaviin tekijöihin ympäristönäkökulmia ja kiertotalouden periaatteita unohtamatta. On hienoa, että olemme löytäneet hankkeelle jo tässä vaiheessa pitkäaikaiset vuokralaiset ja luotettavat kumppanit. Tämä kertoo Keilaniemen Portin vetovoimasta. Toimitilamarkkinoilla on kysyntää korkeatasoisille tiloille, joissa panostetaan työntekijöiden viihtyvyyteen, Varman kiinteistöistä vastaava sijoitusjohtaja Sampsa Ratia sanoo.   

Metsäteollisuusyhtiö Metsä Group käyttää tuotteissaan raaka-aineena uusiutuvaa luonnonmateriaalia puuta.

  • Haluamme tarjota työntekijöillemme nykyaikaiset työskentelymahdollisuudet modernissa toimitilarakennuksessa. Puun käyttö Keilaniemen Portin keskeisenä rakennusmateriaalina sopii hyvin arvoihimme ja tekee kohteesta meille erityisen kiinnostavan. Hyvät liikenneyhteydet ovat henkilöstöllemme merkityksellinen asia, Metsä Groupin teknologiajohtaja Arto Lampinen sanoo.