Piikkiön entinen tutkimustila on myynnissä

Senaatti-kiinteistöt on käynnistänyt tarjous­kilpailun Kaarinassa Piikkiön alueella, Yltöisten kylässä sijaitsevasta puutarha­tuotannon tutkimustilasta.

Myytävällä 37 158 neliö­metrin suuruisella määrä­alalla sijaitsee 17 rakennusta, jotka ovat olleet osa entistä puutarha­tutkimus­tilaa. Rakennus­kokonaisuuteen kuuluu muun muassa viisi asuin­rakennusta, pää­rakennus, ruokala ja kasvihuone.

Kohteet ovat nykyään tyhjillään, pois lukien kasvi­huone, joka on vuokrattu Luonnon­varakeskus LUKE:lle. Alue ja suurin osa rakennuksista on suojeltu rakennus­perintölain nojalla.

Alueen rakennuskanta kattaa eri aika­kausilta peräisin olevia rakennuksia. Tutkimus­tilan yleis­suunnitelman laati arkki­tehti Otto-Iivari Meurman vuonna 1929, ja hän suunnitteli alueen pää­rakennuksen ja ruokalan.

Koetilalla on ollut merkittävä rooli maa­talous- ja puutarha­tutkimuksessa. Alun perin se toimi viljely­kokeiden ja tutkimus­toiminnan paikkana, erityisesti avomaan vihannesten ja kasvihuone­kasvien osalta. Alueelle perustettiin myös arboretum eli puulaji­puisto. Myöhemmin alueelle rakennettiin asuin­rakennuksia, mukaan lukien arkki­tehti Aarne Ervin suunnittelema johtajan huvila.