Senaatti-kiinteistöt myy virastotalon Jyväskylän keskustasta

Senaatti-kiinteistöt on käynnistänyt 7.3.3034 tarjouskilpailun Jyväskylän keskustassa sijaitsevasta virastotalokiinteistöstä. Myytävä kohde rajautuu Cygnaeuksenkatuun ja Hannikaisenkatuun.

Kuva: Senaatti-kiinteistöt

– Valtiolla toimistotilan tarve on vähentynyt valtakunnallisesti merkittävästi viime vuosina. Jyväskylän virastotalon kaltaisia kiinteistöjä tulee varmasti myyntiin tulevina vuosina lisää. Uskon, että näin keskeisellä sijainnilla oleva kohde kiinnostaa kiinteistömarkkinaa, sanoo Senaatin myyntipäällikkö Asko Taskila.

Valtion virastot siirtyvät yhteisiin työympäristöihin eri puolilla Suomea

Tulevaisuudessa osa valtion virastoista työskentelee yhteiskäyttötiloissa saman katon alla. Samalla myös asiointi virastoissa hoituu yhdellä käynnillä, kun valtion palvelut kootaan julkisen hallinnon yhteisiin asiakaspalvelupisteisiin. Taustalla on valtion uusi toimitilastrategia, jonka tavoitteena on, että neljännes valtion henkilöstöstä työskentelee yhteisissä työympäristöissä vuoteen 2030 mennessä.

Pasilan virastokeskus. Kuva: Senaatti

Valtakunnallisen verkoston rakentaminen on jo hyvässä vauhdissa. Ensimmäiset yhteiset työympäristöt valmistuivat Joensuuhun ja Poriin vuonna 2023. Lahdessa ja Lappeenrannassa yhteiset palvelupisteet avautuivat kesällä 2023, ja yhteiset toimistotilat valmistuvat keväällä 2024. Yhteisten työympäristöjen hankkeita on suunnitteilla ja käynnissä myös mm. Turussa, Kouvolassa, Mikkelissä, Jyväskylässä, Kuopiossa, Oulussa ja Rovaniemellä.

Helsingissä osa valtion yhteisistä työympäristöistä toteutetaan Pasilan virastokeskukseen ja Sörnäisten rantatie 13:n toimistokiinteistöön, joissa tulisi työskentelemään noin 6000 valtion virastojen ja laitosten työntekijää. Myös Senaatti-kiinteistöjen ja Puolustuskiinteistöjen oma henkilöstö siirtyy yhteisiin työympäristöihin. Ensimmäisten käyttäjien on tarkoitus muuttaa tiloihin vuoden 2025 aikana.

Jyväskylän Kukkulan kaavoitus käynnistyy

Jyväskylän kaupungin mukaan sen merkittävin kasvualue sijaitsee Kukkulalla. Sairaala Novan rakentamisen myötä tyhjiksi jääneet entisen Keski-Suomen keskussairaalan rakennukset ja maa-alueet muuttuvat tulevaisuudessa monipuoliseksi asumisen, työpaikkojen ja palveluiden kokonaisuudeksi.

Kukkulan uusi Nova-sairaala kuvan oikeassa ylälaidassa. Kuva: jyvaskyla.fi

Kukkulalle on suunnitteilla uudisrakentamista, ja sairaalarakennuksille kehitetään uusia käyttötarkoituksia. Valmistuessaan Kukkulan alueesta muodostuu uusi kaupunginosa useammalle tuhannelle kaupunkilaiselle.

– Lähtökohta uudelle kaupunginosalle on poikkeuksellisen kiinnostava. Uusi Nova-sairaala työpaikkoineen ja keskeinen sijainti antavat hyvät lähtökohdat alueen kehittämiseen. Tavoitteena on rakentaa merkittävä ja moderni kaupunginosa, jossa yhdistyvät laadukkaat asumisen vaihtoehdot sekä palvelut ja työpaikat, kertoo alueen kehittämisestä vastaavan Jyväskylän Kukkulan Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Marko Huttunen.

Kaupungin mukaan tällä hetkellä keskitytään erityisesti vanhojen sairaalarakennusten kehittämiseen. Alueella on käynnistynyt osayleiskaavan laadinta, jonka tarkoituksena on muodostaa periaatteet alueelle sijoittuvista toiminnoista, liikenneverkosta ja viheralueista. Osayleiskaavan suunnittelualueeseen kuuluvat entisen keskussairaala-alueen lisäksi myös Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian Kukkulan kampusalue sekä sairaala Novan alueet.

Osayleiskaavoituksen lisäksi alueella muutetaan asemakaavoja vaiheittain. Ensimmäisissä asemakaavoissa käsitellään vanhojen sairaalarakennusten tulevia käyttötarkoituksia ja sen jälkeen asemakaavoissa siirrytään uusien asuinalueiden suunnitteluun. Tavoitteena on, että Kukkulan osayleiskaava ja ensimmäiset uudisrakentamista mahdollistavat asemakaavat olisivat hyväksytty vuoden 2025 loppuun mennessä ja uudisrakentaminen voisi alkaa 2026. Kokonaisuudessaan alueen rakentuminen kestänee yli 10 vuotta, kaupunki toteaa.

Jyväskylän Hipposkeskuksen rakentaminen voi alkaa

Jyväskylän kaupunginvaltuuston päätös Hipposkeskus-hankkeen periaate­päätösten tarkentamisesta on saanut lain­voiman. Ensimmäisessä vaiheessa Hippoksen kommandiitti­yhtiö toteuttaa alueelle Liikuntakeskuksen monikäyttö­rakennuksen ja noin 700 auton pysäköintilaitoksen.

Jyväskylän Hipposkeskuksen rakentaminen alkaa ensi vuoden puolella. Havainnekuva: businessjyvaskyla.fi/PES Arkkitehdit

Liikuntakeskukseen sijoittuu liikunta­tiloja yli 20 lajiperheelle, moni­käyttöinen MID-areena sekä kaupallisia tiloja. Valtuusto­päätöksen lain­voimaisuus mahdollistaa sijoittaja- ja vuokralais­neuvottelujen edistämisen sekä liikunta­tilojen jatko­suunnittelun liikuntaseurojen kanssa.

– Vaiheistaminen antaa meille hyvän mahdollisuuden saada Hipposkeskus-hanke käynnistettyä muuten vaikeassa sijoitus­markkinassa, Hippos Ky:n pää­sijoittajan, Sepoksen toimitus­johtaja Jouni Alho kertoo.

Hankkeen ensimmäisen vaiheen rakentamisen arvioidaan valmistuvan keväällä 2026. Saman­aikaisesti edistetään seuraavien vaiheiden eli Osaamiskeskuksen ja Jääurheilu­keskuksen jatkosuunnittelua.

– Hipposkeskus-hankkeen toteutuksen suunnittelu etenee nyt vauhdilla ja valmius rakentamisen käynnistämiseen on alku­vuodesta, urakka­tarjoukset Liikuntakeskuksesta on saatu ja käymme selonotto­neuvotteluja, hankkeen projektijohtaja Kai Ruuhonen kertoo.

Myös Osaamiskeskuksen ja Jääurheilukeskuksen urakoiden tarjous­pyynnöt saadaan liikkeelle loppu­keväästä. Hankkeen kokonaiskustannus­arvio on noin 210 miljoonaa euroa, välittömät ja välilliset työllisyys­vaikutukset ovat yli 1 900 henkilötyövuotta.

– Tämä on toivottu uutinen. Näin suuren hankkeen käynnistyminen tuo merkittävän seudullisen piristys­ruiskeen erityisesti taantumasta kärsivälle rakennus­alalle, elinkeinojohtaja Anne Sandelin toteaa.

Esirakentaminen Hippoksella käynnistyy koe­paalutuksilla marraskuussa ja varsinaiset työmaa­järjestelyt toteutetaan alku­vuodesta 2024. Asumiselle kaavoitettu vanhojen tennis­kenttien alue otetaan samassa yhteydessä tila­päisesti käyttöön rakentamisen­aikaiselle asiakaspysäköinnille.