Jyväskylän Hipposkeskuksen rakentaminen voi alkaa

Jyväskylän kaupunginvaltuuston päätös Hipposkeskus-hankkeen periaate­päätösten tarkentamisesta on saanut lain­voiman. Ensimmäisessä vaiheessa Hippoksen kommandiitti­yhtiö toteuttaa alueelle Liikuntakeskuksen monikäyttö­rakennuksen ja noin 700 auton pysäköintilaitoksen.

Jyväskylän Hipposkeskuksen rakentaminen alkaa ensi vuoden puolella. Havainnekuva: businessjyvaskyla.fi/PES Arkkitehdit

Liikuntakeskukseen sijoittuu liikunta­tiloja yli 20 lajiperheelle, moni­käyttöinen MID-areena sekä kaupallisia tiloja. Valtuusto­päätöksen lain­voimaisuus mahdollistaa sijoittaja- ja vuokralais­neuvottelujen edistämisen sekä liikunta­tilojen jatko­suunnittelun liikuntaseurojen kanssa.

– Vaiheistaminen antaa meille hyvän mahdollisuuden saada Hipposkeskus-hanke käynnistettyä muuten vaikeassa sijoitus­markkinassa, Hippos Ky:n pää­sijoittajan, Sepoksen toimitus­johtaja Jouni Alho kertoo.

Hankkeen ensimmäisen vaiheen rakentamisen arvioidaan valmistuvan keväällä 2026. Saman­aikaisesti edistetään seuraavien vaiheiden eli Osaamiskeskuksen ja Jääurheilu­keskuksen jatkosuunnittelua.

– Hipposkeskus-hankkeen toteutuksen suunnittelu etenee nyt vauhdilla ja valmius rakentamisen käynnistämiseen on alku­vuodesta, urakka­tarjoukset Liikuntakeskuksesta on saatu ja käymme selonotto­neuvotteluja, hankkeen projektijohtaja Kai Ruuhonen kertoo.

Myös Osaamiskeskuksen ja Jääurheilukeskuksen urakoiden tarjous­pyynnöt saadaan liikkeelle loppu­keväästä. Hankkeen kokonaiskustannus­arvio on noin 210 miljoonaa euroa, välittömät ja välilliset työllisyys­vaikutukset ovat yli 1 900 henkilötyövuotta.

– Tämä on toivottu uutinen. Näin suuren hankkeen käynnistyminen tuo merkittävän seudullisen piristys­ruiskeen erityisesti taantumasta kärsivälle rakennus­alalle, elinkeinojohtaja Anne Sandelin toteaa.

Esirakentaminen Hippoksella käynnistyy koe­paalutuksilla marraskuussa ja varsinaiset työmaa­järjestelyt toteutetaan alku­vuodesta 2024. Asumiselle kaavoitettu vanhojen tennis­kenttien alue otetaan samassa yhteydessä tila­päisesti käyttöön rakentamisen­aikaiselle asiakaspysäköinnille.