Senaatti myi Otaniemestä kaksi kiinteistöä Newil&Baulle ja Kusinkapitalille

Senaatti-kiinteistöt on tehnyt kiinteistökaupan Newil and Bau Oy:n ja Kusinkapital Ab:n hallinnoiman yhtiön kanssa kahdesta kiinteistöstä Otaniemessä. Kiinteistöt muodostavat suuren kehitettävän kokonaisuuden Kivimiehen alueella, jossa on vireillä asemakaavan muutos.

Kuva: Senaatti-kiinteistöt

Kaupan kohteena olevat kiinteistöt Kivimiehentie 1 ja 2 sijaitsevat keskeisellä paikalla Otaniemen yliopistokampuksen ja Keilaniemen välissä. Rakennukset ovat toimineet aikaisemmin toimisto-, laboratorio-, opetus- ja majoituskäytössä. Myynnistä järjestettiin viime keväänä tarjouskilpailu.

 –  Olemme erittäin tyytyväisiä, että tämä vaille valtiokäyttöä jäänyt kiinteistökokonaisuus sai nyt uuden omistajan, joka pääsee saattamaan loppuun käynnissä olevan kaavamuutoksen ja tuo tämän kokonaisuuden kehittämiseen kokemuksensa erityisesti asuntokehittäjän näkökulmasta, Senaatin kiinteistökehityspäällikkö Emmi Sihvonen sanoo.

Newil&Baun ja Kusinkapitalin suunnitelmana on kehittää korttelia asuinkäyttöön, elävöittää aluetta sekä tuoda sinne lisää palveluita, kuten päiväkoti ja leikkipuisto. Kokonaisuudesta on käynnissä arkkitehtikutsukilpailu, jonka voittaja valitaan alkuvuodesta.

– Tavoitteenamme on luoda kokonaisuudesta Espoon kiehtovin uusi asuinalue, jossa yhdistyvät yksityiskohtiin ulottuva arkkitehtuuri, vehreys, ekologisuus ja arkea helpottavat palvelut, Newil & Baun toimitusjohtaja Petri Ylivuori toteaa.

Asuntorakennuttaja Newil & Baun asuntomyynti vuonna 2022 oli 80 miljoonaa euroa, ja sopimuksissa oleva hankekanta on yhtiön mukaan yli 400 miljoonaa euroa. Kusinkapitalon yksityinen perheomisteinen sijoitusyhtiö. Omistajat ovat Hartwallin suvun yksi sukuhaara.

Turun tavara-aseman viereen suunnitellaan kaupunkikeskustan laajennusta

Senaatti-kiinteistöt ja VR-Yhtymä Oyj ovat visioineet omistamalleen Turun Tavara-aseman alueelle uutta kaupunkikeskustan laajennusta. Visiotyö on tehty yhteistyössä Turun kaupungin sekä Väyläviraston kanssa. Tavoitteena on luoda mahdollisuuksia asuin-, toimisto- ja palvelurakentamiseen sekä virkistyskäyttöön.

Havainnekuva: Senaatti-kiinteistöt

Valtaosa Tavara-aseman alueesta on valtion omistuksessa ja hallinnassa. Alueen junarataan rajautuva eteläosa tarvitaan rautatieliikenteen tarpeisiin toistaiseksi, ja sinne siirtyy toimintoja Turun ratapihalta. Tämänkin jälkeen suurin osa alueesta jää käyttämättömäksi. 

Nyt kaavoitettavaksi esitettävälle alueelle voisi tulla asuntorakentamista noin 1000 asukkaalle ja 700 työpaikkaa. Visiotyön laadinnan yhteydessä on jo tehty alueen kaupallinen selvitys, luontoselvitys ja rakennushistoriallinen selvitys. 

Asuntojen ja työpaikkojen lisäksi alueelle syntyisi uusi metsäpuisto. Puiston reunalla sijaitsisi päiväkoti. Puistoalue mahdollistaisi turvallisen reitin jalankulkijoille ja pyöräilijöille sekä yhdistäisi Kirstinpuiston, tavara-aseman ja Pukkilan asuinalueet raiteiden yli kulkevalla siltayhteydellä. 

Valtion rakennusinvestoinnit ennätyskorkealla

Valtion kiinteistöistä vastaava Senaatti-konserni investoi kuluvana vuonna ennätyksellisen paljon ja rakennuttaa tiloja erityisesti turvallisuusviranomaisten käyttöön. Kokonaisuutena investointien ennustetaan nousevan yli 600 miljoonaan euroon, mikä on kaksinkertainen määrä pidemmän aikavälin keskiarvoon verrattuna.

Senaatti-kiinteistöjen suurimpiin hankkeisiin lukeutuu muun muassa Suojelupoliisin uudet toimitilat. Kuva: Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy, Senaatti-kiinteistöt

Senaatti-konsernissa on parhaillaan käynnissä 277 rakennushanketta eri puolilla Suomea. Investoinnit painottuvat erityisesti turvallisuustoimijoiden kohteisiin.   

Senaatti-kiinteistöjen suurimpia rakennus­hankkeita ja kokonaisuuksia ovat mm. Suojelupoliisin uudet toimi­tilat, Oulun pääpoliisiasema ja Oulun vankila, Vantaan vankilan lisä­rakennus, Itä-Uudenmaan uusi pääpoliisiasema, Kansallismuseon lisärakennus ja perus­korjaus sekä Säätytalon laaja perus­korjaus. Lisäksi käynnissä on useita rakennus­projekteja Rajavartiolaitokselle ja Poliisille.  

Puolustushallinnon tiloista vastaavan Puolustuskiinteistöjen merkittävimpiä hanke­kokonaisuuksia ovat F‑35-infrahankkeet ja Merivoimille toteutettavat infra­hankkeet, suoja­tilojen modernisointi­ohjelman toteutus sekä Puolustusvoimien kasarmien modernisoinnit yhteisen suunnitelman mukaisesti. 

Valtion rakennuttaminen jatkuu poikkeuksellisen vahvana lähi­vuodet. Vuosina 2024 ja 2025 investointien ennustetaan nousevan vuosi­tasolla jopa 750 miljoonaan euroon. Tämän jälkeen palataan takaisin maltillisemmalle, noin 500 miljoonan euron vuosi­tasolle. Rakentaminen painottuu jatkossakin korkean turvallisuus­tason kohteisiin ja valtion virastojen varautumiseen liittyviin investointeihin.  

Senaatti-kiinteistöjen investoinnit olivat 2010-luvulla keskimäärin 250 miljoonaa euroa vuodessa. Erityisesti turvallisuus­viranomaisten tiloihin on investoitu voimakkaasti 2020-luvulla. Rakennus- ja kiinteistö­investoinnit olivat vuonna 2022 noin 490 miljoonaa euroa ja 2021 noin 420 miljoonaa euroa.   

Rakennusalan markkinatilanne heijastuu valtion rakennuttamiseen.  

– Muutos on ollut hyvin nopea. Vielä vuosi sitten markkina oli erittäin kuumentunut ja hintataso nousi rajusti. Eri puolilla Suomea oli vaikea saada ylipäätään tarjouksia. Nyt urakoiden hintataso on tullut huippu­tasolta selkeästi alas­päin ja tarjous­halukkuus kasvanut merkittävästi, rakennuttamis­johtaja Jonni Laitto Senaatti-kiinteistöistä sanoo. 

Senaatti-konsernin hankkeiden työllisyys­vaikutus on arviolta noin 9 000 henkilötyövuotta. Hankkeet toteutetaan eri puolilla Suomea pää­asiassa paikallisten yritysten voimin. Korkean turva­luokan rakentaminen asettaa vaatimuksia käytettäville materiaaleille ja edellyttää mm. turvallisuus­selvityksiä kaikilta työ­maalla työskenteleviltä.

Senaatti-kiinteistöt kauppaa Jokioisten kartanoa

Senaatti-kiinteistöt myy Jokioisten kartanon kiinteistökokonaisuuden, joka pitää sisällään 96 hehtaarin peltoalueet sekä lukuisia kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia. Historiallinen kartanorakennus ja sen miljöö on ollut keskeinen osa Jokioisten alueen historiaa ja kulttuuria jo satojen vuosien ajan.

Historiallisen Jokioisten tilan päärakennus on valmistunut 1700-luvun lopussa. Kuva: Senaatti-kiinteistöt

– Jokioisten kartano ei ole vain rakennus, vaan laaja kiinteistökokonaisuus, joka tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia. Kartanon tontilla sijaitsee muun muassa yli 200-vuotias englantilaistyylinen puisto, joka on säilyttänyt alkuperäisen loistonsa, kohteen myynnistä vastaava Senaatin myyntipäällikkö Sirpa Rouhiainen sanoo.

Jokioisten kartano myydään, koska sille ei ole valtion käyttöä ja alueella toimivan Luonnonvarakeskuksen tilatarpeet ovat vuosien varrella muuttuneet, ja sen toimintoja on keskitetty Jokioisilla sijaitsevalle kampukselle. Valtion kiinteistöstrategian mukaan valtiolle tarpeettomista kiinteistöistä luovutaan ja omistukseen sidotut pääomat vapautetaan yhteiskunnan muihin tarpeisiin.

Jokioisten tilan historiaa on kirjattu jo 1500-luvulta lähtien. Tilasta muodostettiin säteri 1618. Omistukset vaihtuivat ja hajosivat useisiin käsiin kunnes se jälleen yhdistettiin 1764 ja maaherra Ernst Gustaf von Willebrand lunasti 1791 koko jättiläismäisen säteritilan itselleen.

Maaherra von Willebrand oli Jokioisten kartanon isännistä ensimmäinen, joka osallistui henkilökohtaisesti maaomaisuutensa hoitamiseen. Hänen aikanaan tilalla oli rakennustoiminta poikkeuksellisen mittavaa: 18 vuoden aikana toteutettiin yhteensä 30 rakennusta. Päärakennuksen lisäksi rakennettiin väen asuntoja, maatalouden hyötyrakennuksia ja perustetun teollisuuden edellyttämiä rakennuksia kuten saha, mylly, verkatehdas ja rautaruukki. Maaherra von Willebrandin pyrkimykset maanviljelyksen ja sen rakennusten suhteen tähtäsivät kokeilevien ja tavanomaisesta poikkeavien ratkaisujen löytämiseen.

Biodiversiteetti korostuu Turun Pihlajaniemen kehittämisessä

Senaatti-kiinteistöjen omistamalle alueelle Turun Pihlajaniemen pohjoisosaan kaavoitetaan noin 2 500 asukkaalle urbaania ja merellistä asuinaluetta. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on rakentaa uusi kaupunginosa ilmastoviisaasti ja luontoarvot huomioiden. Sweco on Senaatti-kiinteistöjen kumppanina mukana vahvistamassa Turun kaupungin ilmastotavoitteita kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2029 mennessä. 

Havainnekuva, Turun Pihlajaniemen Katanpäänpuisto. Kuva: Sweco

Pihlajaniemen pohjoisosan asemakaavamuutoksessa kiinnitetään erityistä huomiota Turun kaupungin ilmastotavoitteiden ja kestävien kulkumuotojen tehokkaaseen kasvattamiseen. Alueen rakentaminen on tarkoitus aloittaa 2024. Neljään urakkaan jaettu hanke tähtää kokonaisuudessaan valmiiksi 2029.

– Alueen maanomistajana Senaatti-kiinteistöt on vahvasti sitoutunut edistämään hiilineutraalisuutta ja biodiversiteetin kasvattamista Pihlajaniemen alueella. Tavoitteenamme on luoda ilmastoviisas ja luontoarvoja kunnioittava uusi kaupunginosa, joka tukee Turun kaupungin ja valtion ilmastotavoitteita ja edistää kestävien kulkumuotojen käyttöä, Otto Virenius Senaatti-kiinteistöistä kertoo.

Sweco on laatinut asemakaavan pohjalta suunnittelualueelle katu- ja puistosuunnitelmat sekä katujen ja puistojen rakentamissuunnitelmat, jotka käsittävät alueen katujen, vesihuollon, puistojen sekä hulevesien suunnittelun. Rakennesuunnittelijat ja arkkitehdit ovat laatineet suunnitelmat katseluterassista, paviljongista sekä neljästä sillasta, jotka yhdessä jalankulku- ja pyöräilyreittien kanssa muodostavat virkistys-, huolto- ja pelastustiereitistön.

Kaupunkivihreällä on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä sekä sen vaikutuksiin varautumisessa. Erityisesti uusia asuinalueita suunnitellessa voidaan alusta asti kiinnittää huomiota kasviston ja viheralueiden määrään ja laatuun. Pihlajaniemen keskeisen viheralueen sekä katuvihreän tavoitteena on varastoida ilmakehän hiilidioksidia, lisätä varjoisia alueita, muokata pienilmastoa miellyttävämmäksi sekä edistää hulevesien hallintaa ja toimia hulevesien tulvatilavuutena.

– Kaupunkivihreällä on muitakin hyötyjä: se tukee ihmisten ja eliöstön hyvinvointia ja luonnon monimuotoisuutta, josta erityisesti kaupunkialueilla on suuri pula, Swecon maisemasuunnittelun projektipäällikkö Jenni Tuuli kertoo. Tuuli johtaa suunnitteluhankkeessa luonnon monimuotoisuustyötä.

Nykyisellään suunnittelualuetta halkoo avo-oja, johon kerääntyy hulevesiä useamman kilometrin päästä. Hulevesipuistojen ja kosteikkojen suunnittelu osaksi kaupunkirakennetta on yksi keino hallita sään ääri-ilmiöiden lisääntymisen myötä yleistyneitä rankkasateita ja isojakin vesimassoja.

– Ojan ympärille on suunniteltu vehreä hulevesipuisto, jossa vesi polveilee purossa kerääntyen välillä lampiin ja kosteikkoihin. Samalla vesiä voidaan viivyttää, haihduttaa ja laskeuttaa luonnonmukaisin keinoin, Jenni Tuuli sanoo.

Myös alueen puusto on mietitty uudesta näkökulmasta. Turun kaupungin puuasiantuntija Aki Männistö on mukana hankkeessa laajentamassa Pihlajaniemen alueen puulajivalikoimaa.

– Kaupunkiympäristössä biodiversiteetin kehityksen kulmakiviä on ennakkoluuloton harvinaisten tai vähemmän käytettyjen lajien kokeilu. Alueen sisäisillä tonttikaduilla sekä aluetta halkovan promenadilla ja Pihlajaniemenaukiolla on toteutettu monilajisia ja kerroksellisia istutuksia, Aki Männistö kertoo.

Pölyttäjiä on Pihlajaniemessä pyritty huomioimaan suosimalla hulevesirakenteen reunoilla muun muassa pajuja, leppiä ja pihlajia sekä muita kukkivia lajeja kuten kirsikka- ja koristeomenapuita. Alueelle istutetaan heiniä sekä monilajisia ja -kerroksisia perennaistutuksia. Lisäksi säilytetään luonnontilaisia alueita, joilla kasvaa nuorta lehtimetsikköä sekä kosteaan paikkaan sopivia kasveja.

Senaatti-kiinteistöt luopuu toimistokiinteistöstä Tampereella

Senaatti-kiinteistöt myy Tampereen Hervannassa sijaitsevan toimisto-, laboratorio- ja tutkimushallitiloja sisältävän kiinteistökokonaisuuden.

Senaatti-kiinteistöt myy Tampereen Hervannassa Tekniikankatu 1:ssä sijaitsevan toimistokiinteistön. Kuva: Tuomas Uusheimo, Senaatti-kiinteistöt

Myytävä kohde sijaitsee keskeisellä paikalla Tampereen Hervannassa. Alue rajautuu pohjoisessa Poliisiammatti­korkeakouluun, idässä ja lännessä tuleviin asuin­kerrostalo­kortteleihin ja etelässä Tampereen yliopiston Hervannan kampukseen. 

Vuosina 1991–2001 rakennettu kiinteistö on kokonais­pinta-alaltaan noin 12 400 neliömetriä. Kiinteistössä on noin 10 000 neliö­metriä vuokrattavaa pinta-alaa 1+3 kerroksessa. Toimisto­rakennuksessa on myös laboratorio- ja tutkimushalli­tiloja. Nykyisen kaava­merkinnän mukaan kiinteistö kuuluu tutkimus- ja opetus­toimintaa sekä terveyden­huoltoa palvelevien rakennusten kortteli­alueeseen. Rakennus­oikeus on19 500 kerrosneliömetriä, ja vireillä on kaavamuutos KTY-tontiksi. 

Hervannasta löytyy monipuoliset palvelut arjen tarpeisiin. Lisäksi kaupungin­osassa on useita puistoja ja viher­alueita. Hervannassa sijaitsee myös kauppa­keskus Duo, Hermian työpaikka-alue sekä isoja oppi­laitoksia kuten Tredu, Poliisiammattikorkeakoulu ja Tampereen yliopisto. 

Senaatti yrittää uudestaan myydä Asemapäällikönkatu 14:n

Senaatti-kiinteistöt on käynnistänyt uudelleen tarjouskilpailun Pasilassa Asemapäällikönkatu 14:ssä sijaitsevasta toimistokiinteistöstä. Edellinen tarjouskilpailu käytiin syksyllä 2022.

Kuva: Senaatti-kiinteistöt

– Kohteesta aikaisemmin järjestetyssä tarjouskilpailussa ja sen kauppaneuvotteluissa ei päästy lopulliseen kiinteistökauppaan, ja tämän vuoksi kohde laitetaan uudestaan myyntiin. Uskomme, että uusi omistaja löytyy nyt käynnistyneellä tarjouskilpailulla, kohteen myynnistä vastaava Senaatin myyntipäällikkö Leena Palokangas sanoo.

Vuonna 1987 valmistunut kohde myydään sellaisenaan voimassa olevalla asemakaavalla, jossa kiinteistö on osoitettu hallinto- ja virastorakennusten korttelialueeksi YH. Tontin pinta-ala on 1971 neliötä ja rakennusoikeus kaikkiaan 6750 neliötä. Senaatti-kiinteistöjen kohde-esitteen mukaan Asemapäällikönkatu 14:n tekninen kunto on heikko.

Senaatti-kiinteistöjen mukaan Pasila on Suomen saavutettavin paikka ja Helsingin toimitilarakentamisen avainalue, jonne Helsingin keskusta laajenee tulevina vuosina. Myytävä kohde soveltuu Senaatti-kiinteistöjen mukaan erinomaisesti toimisto- ja liiketilaksi yhdelle tai useammalle käyttäjälle.

Piikkiön entinen tutkimustila on myynnissä

Senaatti-kiinteistöt on käynnistänyt tarjous­kilpailun Kaarinassa Piikkiön alueella, Yltöisten kylässä sijaitsevasta puutarha­tuotannon tutkimustilasta.

Myytävällä 37 158 neliö­metrin suuruisella määrä­alalla sijaitsee 17 rakennusta, jotka ovat olleet osa entistä puutarha­tutkimus­tilaa. Rakennus­kokonaisuuteen kuuluu muun muassa viisi asuin­rakennusta, pää­rakennus, ruokala ja kasvihuone.

Kohteet ovat nykyään tyhjillään, pois lukien kasvi­huone, joka on vuokrattu Luonnon­varakeskus LUKE:lle. Alue ja suurin osa rakennuksista on suojeltu rakennus­perintölain nojalla.

Alueen rakennuskanta kattaa eri aika­kausilta peräisin olevia rakennuksia. Tutkimus­tilan yleis­suunnitelman laati arkki­tehti Otto-Iivari Meurman vuonna 1929, ja hän suunnitteli alueen pää­rakennuksen ja ruokalan.

Koetilalla on ollut merkittävä rooli maa­talous- ja puutarha­tutkimuksessa. Alun perin se toimi viljely­kokeiden ja tutkimus­toiminnan paikkana, erityisesti avomaan vihannesten ja kasvihuone­kasvien osalta. Alueelle perustettiin myös arboretum eli puulaji­puisto. Myöhemmin alueelle rakennettiin asuin­rakennuksia, mukaan lukien arkki­tehti Aarne Ervin suunnittelema johtajan huvila.