Constille Tampereen virastotalon talotekniikkaurakka

Consti Talotekniikka Oy toteuttaa Tampereen virastotalon saneeraus- ja laajennushankkeen LVIAS-työt. Talotekniikkaurakka alkaa lokakuussa 2023 ja valmistuu viimeistään kesäksi 2026. Urakan arvo on noin 10,5 miljoonaa euroa. Tilaajana toimii YIT Suomi Oy.

Tampereen virastotalon peruskorjaus- ja laajennustyöt käynnistyivät keväällä 2023. Hankkeen rakennuttaja on Tampereen Tilapalvelut Oy. Kuva: KVA Arkkitehdit

Tampereen virastotalon saneeraus ja laajennus aloitettiin keväällä 2023, ja se on rakennuttajana toimivan Tampereen Tilapalvelujen historian suurin hanke. Arkkitehti Aarne Ervin suunnittelema virastotalo on rakennettu kahdessa vaiheessa vuosina 1967 ja 1975.

Urakassa kiinteistön vanhemman, jo puretun osan tilalle rakentuu viisikerroksinen uudisosa. Uudisrakennukselle tavoitellaan Rakennustiedon ympäristöluokitusta, jossa korostuvat muun muassa veden ja energian säästö sekä matalammat hiilidioksidipäästöt. Kiinteistön eteläinen ja pohjoinen rakennusosa peruskorjataan. Uusi virastotalokokonaisuus tulee toimimaan toimistotilana noin 900 työntekijälle. 

Hankkeen suunnittelua ja rakentamista ovat ohjanneet tavoitteet terveellisistä ja turvallisista tiloista. Erityisesti järjestelmien ja laitteiden energiatehokkuuteen on kiinnitetty huomiota. 

Rakennuskokonaisuuteen asennettava kattava ratkaisu Ilmanvaihto-, lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien tarveohjaukseen on suunniteltu parantamaan rakennuksen energiatehokkuutta ja käyttöolosuhteita. Sisäilmaston laatu varmistetaan WISE-järjestelmällä, jolla tavoitetaan useat ympäristöluokituksen arviointikriteerit. 

Hanke kirjataan Constin kolmannen kvartaalin tilauskantaan.

Senaatti-kiinteistöt luopuu toimistokiinteistöstä Tampereella

Senaatti-kiinteistöt myy Tampereen Hervannassa sijaitsevan toimisto-, laboratorio- ja tutkimushallitiloja sisältävän kiinteistökokonaisuuden.

Senaatti-kiinteistöt myy Tampereen Hervannassa Tekniikankatu 1:ssä sijaitsevan toimistokiinteistön. Kuva: Tuomas Uusheimo, Senaatti-kiinteistöt

Myytävä kohde sijaitsee keskeisellä paikalla Tampereen Hervannassa. Alue rajautuu pohjoisessa Poliisiammatti­korkeakouluun, idässä ja lännessä tuleviin asuin­kerrostalo­kortteleihin ja etelässä Tampereen yliopiston Hervannan kampukseen. 

Vuosina 1991–2001 rakennettu kiinteistö on kokonais­pinta-alaltaan noin 12 400 neliömetriä. Kiinteistössä on noin 10 000 neliö­metriä vuokrattavaa pinta-alaa 1+3 kerroksessa. Toimisto­rakennuksessa on myös laboratorio- ja tutkimushalli­tiloja. Nykyisen kaava­merkinnän mukaan kiinteistö kuuluu tutkimus- ja opetus­toimintaa sekä terveyden­huoltoa palvelevien rakennusten kortteli­alueeseen. Rakennus­oikeus on19 500 kerrosneliömetriä, ja vireillä on kaavamuutos KTY-tontiksi. 

Hervannasta löytyy monipuoliset palvelut arjen tarpeisiin. Lisäksi kaupungin­osassa on useita puistoja ja viher­alueita. Hervannassa sijaitsee myös kauppa­keskus Duo, Hermian työpaikka-alue sekä isoja oppi­laitoksia kuten Tredu, Poliisiammattikorkeakoulu ja Tampereen yliopisto.