Valtion virastot siirtyvät yhteisiin työympäristöihin eri puolilla Suomea

Tulevaisuudessa osa valtion virastoista työskentelee yhteiskäyttötiloissa saman katon alla. Samalla myös asiointi virastoissa hoituu yhdellä käynnillä, kun valtion palvelut kootaan julkisen hallinnon yhteisiin asiakaspalvelupisteisiin. Taustalla on valtion uusi toimitilastrategia, jonka tavoitteena on, että neljännes valtion henkilöstöstä työskentelee yhteisissä työympäristöissä vuoteen 2030 mennessä.

Pasilan virastokeskus. Kuva: Senaatti

Valtakunnallisen verkoston rakentaminen on jo hyvässä vauhdissa. Ensimmäiset yhteiset työympäristöt valmistuivat Joensuuhun ja Poriin vuonna 2023. Lahdessa ja Lappeenrannassa yhteiset palvelupisteet avautuivat kesällä 2023, ja yhteiset toimistotilat valmistuvat keväällä 2024. Yhteisten työympäristöjen hankkeita on suunnitteilla ja käynnissä myös mm. Turussa, Kouvolassa, Mikkelissä, Jyväskylässä, Kuopiossa, Oulussa ja Rovaniemellä.

Helsingissä osa valtion yhteisistä työympäristöistä toteutetaan Pasilan virastokeskukseen ja Sörnäisten rantatie 13:n toimistokiinteistöön, joissa tulisi työskentelemään noin 6000 valtion virastojen ja laitosten työntekijää. Myös Senaatti-kiinteistöjen ja Puolustuskiinteistöjen oma henkilöstö siirtyy yhteisiin työympäristöihin. Ensimmäisten käyttäjien on tarkoitus muuttaa tiloihin vuoden 2025 aikana.

Konepajan Voimalasta Heino Groupille uudet toimitilat

Pasilan konepajalla sijaitsevasta Heino Groupin omistukseen siirtyneestä entisestä voimalarakennuksesta, Konepajan Voimalasta, saneerataan yritykselle uudet toimitilat.

Konepajan Voimala. Havainnekuva: Sisustusarkkitehdit Gullstén & Inkinen Oy

Rakennus peruskorjataan kokonaisuudessaan. Kaksikerroksisen pannuhuoneen puolelle rakentuu toimisto ja korkeaan kattilahalliin baarilla ja keittiöllä varustettu tapahtumatila Heino Groupin, sen tytäryritysten Kalavapriikin, Brukettin ja Anton & Antonin sekä yhteistyökumppaneiden käyttöön. Monimuotoinen ja inspiroiva tila antaa mahdollisuuden erilaisille työskentelytavoille. Työympäristön suunnittelun pohjana on henkilöstöltä saadut toiveet ja tarpeet.

Heino Group, Brukett ja Anton & Anton siirtyvät nykyisestä Aleksis Kiven kadun toimistostaan Konepajan Voimalaan niin pian kuin mahdollista, arviolta kevään 2025 aikana.

Saneerauksessa rakennuksen alkuperäiseen toimintaan liittyneet teolliset rakenteet säilytetään ja ennallistetaan. Konepajan Voimala on suojeltu SR-1 nimikkeellä, ja sen suojeltuja osia ovat mm. julkisivut alkuperäisine ikkunoineen ja ovineen, savupiippu ja rakennuksessa säilyneet sisä- ja ulkopuoliset teolliset osat.

Käyttötarkoituksen muutos ja hankkeen erityispiirteet tuovat omat haasteensa voimalarakennuksen kunnostukseen ja muun muassa sen tulevaan energiatehokkuuteen. Haitta-aineet poistetaan, vaurioituneet rakenteet korvataan uusilla ja lämmitys ja jäähdytys tullaan hoitamaan jatkossa suurelta osin maalämmöllä.

Hankkeen arkkitehti- ja pääsuunnittelusta sekä sisustussuunnittelusta vastaa Sisustusarkkitehdit Gullstén & Inkinen Oy ja rakennuttajakonsulttina toimii Lecco Oy. 

Pasilan Huippuun Hoasin pääkonttori, opiskelija-asuntoja ja liiketilaa

Helsingin seudun opiskelija‑asunto­säätiön Hoasin rakennuttama Huippu nousee Keski‑Pasilaan. Kolmeen 7‑kerroksiseen lamelli­taloon ja kolmeen 14‑17‑kerroksiseen torni­taloon rakennetaan lähes 400 opiskelija‑asuntoa ja Hoasin uusi pää­konttori. Pääkaupunki­seudun solmu­kohtaan sijoittuva Huippu tarjoaa opiskelijoille heidän toivomiaan yksiöitä sekä Pasilan palvelut ja liikenneyhteydet.

Huippuun rakennetaan kolme 14–17-kerroksista ja kolme 7-kerroksista lamellitaloa sekä välialueiden matalampia rakennusmassoja. Etelän suuntaan avautuvat 5-kerroksisten rakennusten kattopihat ovat viheralueita. Kuva: Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy

Helsingin Keski-Pasilaan nousevan opiskelijoiden asuintalon rakentaminen on alkanut. Helsingin seudun opiskelija‑asunto­säätiön rakennuttama Huippu on Hoasin suurin yksittäinen hanke ja hybridi­rakennuksena ainutlaatuinen.

Kolmesta 14‑17‑kerroksisesta tornista ja kolmesta matalammasta lamelli­talosta rakentuvaan kokonaisuuteen tulee kaikkiaan lähes 400 opiskelija‑asuntoa, pääosin yksiöitä. Koko Huippu‑korttelin laajuus on 16 000 kerrosneliömetriä.

– Opiskelija‑asuntojen soluaika on ohi. Kun Huipun toteutus­suunnittelu aloitettiin vuonna 2019, asunnoistamme 70 prosenttia oli soluja, mutta opiskelijat halusivat vain yksiöitä tai kaksioita, Hoasin hanke­päällikkö Anneli Keränen kertoo.

Ensimmäiset opiskelijat pääsevät muuttamaan Huippuun kahden vuoden kuluttua marraskuussa 2025. Rakennus valmistuu kokonaisuudessaan vuonna 2026.

Huippu‑korttelin kokonaisuus nousee Kauppakeskus Triplan pohjois­puolelle. Huipun pää‑ ja arkkitehti­suunnittelusta vastaa A‑Insinöörit‑konserniin kuuluva Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy, joka oli mukana hankkeessa jo kaavan viite­suunnittelu­vaiheessa 2015–2018 yhdessä Hoasin ja Helsingin kaupungin kanssa. Suunnittelua on tehty yhdessä A‑Insinöörien rakenne‑ ja akustiikka­suunnittelijoiden kanssa. Hankkeen urakoi Hartela.

Rakennuksen alimpiin kerroksiin tulee Hoasin uusi pääkonttori.

– Viidenteen kerrokseen asti ei voi raide­liikenteen ja vilkas­liikenteisen Veturikadun vuoksi rakentaa asuntoja, ja siksi alimmat kerrokset ovat toimistoja ja liike­tilaa. Huippu onkin moni­muotoinen hybridi­rakennus, jonka ala­kerroksissa on monia erilaisia toimintoja ja isoja toimistoja, ja näiden päällä paljon pieniä opiskelija‑asuntoja, pää­suunnittelija J‑P Lehtinen B & M Oy:stä kertoo.

Oma erityisyytensä ovat korttelin lukuisat kansipihat, joita on matalampien rakennusten katoilla.

– Huipussa on paljon suuria viher­kattoja ja maisema­terasseja. Tiiviillä tontilla käytännössä kaikki piha‑alueet ovat kansi­pihojen viher­alueita, Lehtinen sanoo.

Huipussa on hyvin huomioitu yleistyneen yksin‑ ja etä­opiskelun vasta­painoksi tarvittavat yhteis­tilat. Kunto­salin ja pesulan lisäksi yhteis­tiloihin kuuluu yhteis­opiskeluun tarkoitettu luku­sali, asukas­toimikuntien käyttöön tarkoitettu workshop‑tila sekä tapahtuma- ja liikunta­tila, joka on avoin kaikille Hoasin asukkaille.

Rakennesuunnittelun kannalta haastavinta olivat juuri rakennuksen monet eri käyttö­tarkoitukset saman rakennus­massan sisällä. Runko toteutetaan teräsbetonirakenteina.

– Korkeiden tornitalojen massojen alla on paljon erilaisia tiloja, joiden vuoksi tornien rakenteet ovat poikkeuksellisen vaativia ja moni­puolisia – siellä on muun muassa rakenteellisesti haastavia paikalla­valettuja kuorman­siirto­rakenteita. Kansi­pihoilla ja terasseilla rakenne­suunnittelun kannalta tärkeintä olivat lukuisat vedeneristys­detaljit ja vesien pois ohjaaminen hallitusti, suunnittelu­johtaja Sami Moisio A‑Insinööreistä sanoo.

Koska korkeat rakennus­massat avautuvat kohti meluista rata‑ ja tie­aluetta, on melun ehkäisyä ja akustiikka­ratkaisuja pohdittu saman­aikaisesti arkki­tehtuuristen valintojen kanssa. Melu­mallinnuksilla varmistettiin melun­suojaamisen näkö­kulmasta paras massoittelu. Rakennusten sijoittelu ja mitta­suhteet ovat sellaiset, että ne estävät raide‑ ja katu­melun pääsyn piha‑alueille.

YIT on myynyt Maistraatinportin Fennialle

YIT ja Fennia ovat allekirjoittaneet sopimuksen Helsingin Länsi-Pasilassa sijaitsevan Maistraatinportin toimisto­talon myynnistä. Toimisto­kiinteistö ostetaan kiinteistö­sijoitussalkkuun, jota hallinnoi S-Pankki Kiinteistöt Oy. Ostajana kaupassa toimii Fennian kiinteistö­salkkuun kuuluva sijoitusyhtiö.

Maistraatinportin toimistotalo sijaitsee keskeisellä paikalla Länsi-Pasilassa. Kuva: YIT

Maistraatinportti on YIT:n omaperusteinen peruskorjaus­kohde, jossa on noin 12 400 neliömetriä moni­muotoista toimisto­tilaa palveluineen. Osapuolet ovat sopineet, ettei kaupan arvoa tai sen ehtoja julkisteta.

Vuonna 1987 valmistunut Maistraatinportti sijaitsee keskellä Suomen vilkkainta joukko­liikenne­keskusta Pasilan Triplan vieressä. Perus­korjauksessa kiinteistö on korjattu kokonaisuudessaan julki­sivua myöten ja samalla se on muutettu yhden käyttäjän toimisto­talosta useampaa käyttäjää palvelevaksi.

Korjaus toteutettiin arvostettua Ilmo Valjakan arkki­tehtuuria vaalien ja kiinteistö on päivitetty vastaamaan modernin työ­elämän sekä hybridi­työn tarpeita muunneltavilla tiloilla ja uudella tekniikalla. Ratkaisuilla on lisätty myös kiinteistö­turvallisuutta, käytettävyyttä ja helpotettu yllä­pitoa. Kiinteistö valmistuu syyskuun lopussa, jolloin tiloihin muuttaa muun muassa Eezy Oyj.

Korjausurakan rakennusvaiheen hiili­jalanjäljen arvioidaan olevan noin 75 prosenttia pienempi verrattuna vastaavaan uudis­kohteeseen. Hankkeelle haetaan LEED Gold -tason sertifikaattia.